De visie van Buro DRIE

Reeds geruime tijd verkeert Nederland in een relatieve identiteitscrisis. Immers nu Nederland onderdeel is van Europa en de grenzen letterlijk en figuurlijk vervagen, rijst de vraag welke rol Nederland binnen dat Europa wil spelen en welke hulpmiddelen (mens, kapitaal, grondstoffen, infrastructuur, fiscaal klimaat et cetera) daarvoor nodig zijn. Er zijn de laatste decennia meerdere  goedbedoelde pogingen gedaan, maar veel verder dan Nederland Distributieland, een Kennisplatform op MP niveau, en het watermanagement door Zijne Koninklijke hoogheid Koning Willem Alexander is het nog niet gekomen. Jammer, want de problematiek heeft ook zeker een effect op de regio.

Het besef bij bevolking en ondernemers dat er op korte termijn iets moet gebeuren is groeiende

Gelukkig is iedere regio anders wat betreft samenstelling en ambitie waardoor keuzes elkaar niet hoeven te bijten. Omdat er topdown weinig is gebeurd op het gebied van een nationale identiteitsdiscussie ligt het voor de hand dat er regionaal, dus  bottom up, gezicht- en economiebepalende voorstellen worden ontwikkeld die ook ten uitvoering worden gebracht.

Bijkomend nadeel is dat de locale structuren en organisaties traditioneel zijn opgebouwd en verweven, waardoor een proactieve houding slechts langzaam (stroperig) tot stand komt. Echter het besef bij bevolking en ondernemers dat er op korte termijn iets moet gebeuren is groeiende en dit versterkt de vraag naar een partij die in dit gat wil springen ten einde een brug te slaan naar een duurzame toekomst. Duurzaam omdat enerzijds de behoefte sterk aanwezig is regionaal kleur te bekennen, inclusief opmaat en schaalvergroting terwijl anderzijds tevens de behoudendheid moet worden ingebouwd om nu niet de keuzes van toekomstige generaties onmogelijk te maken.

 

De missie van
Buro DRIE

  • wil een maatschappelijke rol spelen
  • is in staat veranderingsprocessen te modereren.
  • kan hierbij terugvallen op een rijke ervaring opgebouwd in bedrijfsleven, overheid en kennisinstituten.
  • beschikt over een actueel en dynamisch internationaal netwerk.
  • is bereid verantwoordelijk te nemen en (tijdelijk) management in te vullen.
  • is er van overtuigd dat de maatschappij rijp is voor een bottom up procesbenadering.
  • wil via lokale en regionale projecten de samenwerking met andere regio’s aangaan.

 

 

Wie van DRIE?

andrehammer

André Hammer

Dwarsverbanden Regie Ideeën Eenduidig

+31 610 90 69 62
hammer@burodrie.nl

gabriellaesselbrugge

Gabriella Esselbrugge

Doorzetten Rendement Interactief Evenwichtig

+31 621 27 40 63
esselbrugge@burodrie.nl

 

 

Contact

Buro DRIE BV
Bisschopstraat 22
8325 BC Vollenhove

T:  + 31 (0)6 10 906 962 (André Hammer)
T:  + 31 (0)6 21 274 063 (Gabriella Esselbrugge)
E: info@burodrie.nl

 

linkedin

Contactformulier